Asmeninė mentorystė

Asmeninė mentorystė – tai ilgalaikė asmeninių transformacijų programa pagal autorinę Drugelio Efekto metodiką, siekiantiems pažinti save ir besirūpinantiems savo emocine sveikata. Šis išsamus savipagalbos kursas apjungia dr. Bacho žiedų terapijos, astrologijos, Theta metodus ir suteikia konkrečius įrankius darbui su savimi.

Didžioji dalis individualios programos žingsnių orientuoti į praktinius emocijų, vidinių ir mentalinių būsenų patyrimus, nebėgant nuo baimės, susierzinimo, nepatogumo. Mentorystė skatina patirti, leisti būti, priimti, pamilti. Tik tuomet – transformuoti.

Transformacijų programą sudaro:

1. Kliento asmeninių ribojančių įsitikinimų išsiaiškinimas individualių konsultacijų metu.

2. Individualaus veiklos plano sudarymas 3/6/9 mėnesiams.

3. Kas savaitiniai susitikimai gyvai ir/arba nuotoliu, skirti darbui, abipusėms refleksijoms, paskatinimui ir palaikymui procese.

Pagrindinės „Drugelio efekto“ vertybės – laisva valia, abipusė atsakomybė, tolerancija, atjaučiantis kiekvieno priėmimas ir pasitikėjimas. Jei tau pakeliui, susitikime pirmai konsultacijai.

Plačiau apie mentorystę skaitykite tekste žemiau .

Mentorystė yra laiko ir erdvės reikalaujantis procesas. Tai nėra greitkelio užeiga ar kuro papildymo stotelė, kurioje dalinami greito poveikio „saldainiai“ visoms problemoms spręsti. „38 žingsnių kelionė su Lokiu“ yra ne perfekcionizmo lenktynės, bet mėgavimasis paprastais žemiškais dalykais

Kas yra mentorius? Tai – žmogus, perduodantis kitiems savo išmintį, kuri paremta asmeniškai išgyventomis patirtimis. Ilgametė patirtis ( 40 metų) įvairiose mokymų srityse, nuolatinis tobulėjimas bei naujų kompetencijų integravimas į veiklas, suteikia mano mokymo programoms išskirtinumo, o jų dalyviams padeda atskleisti jų unikalius talentus, ugdyti kūrybiškumą ir emocinį raštingumą.

Metodai, kuriuos naudoju autorinėse programose yra paremti prieš mane gyvenusių ir kūrusių žmonių patirtimis, tačiau jie yra unikalūs todėl, kad perleisdama teorines žinias per save, aš išdistiliavau būtent savo patirčių esmę, kurią apibrėžiu pilnatvės terminu.

Pilnatvė - tai subalansuota ir įcentrinta fizinė, dvasinė, emocinė, psichologinė ir socialinė individo būsena/ savijauta. Sąmoningos pilnatvės koncepcija apima sutelkto proto būseną, kuri padeda sukurti sveiką fizinę ir mentalinę gerovę. Šiam tikslui pasiekti naudojamos sąmoningumo plėtimo praktikos visose gyvenimiškose srityse – mitybos, judesio, vertybių, įpročių, rituališkumo, mąstymo, gyvenamosios vietos ir santykių.

Ilgalaikė savistaba ir nuolatinis disciplinuotas darbas išugdė mane, kaip unikalią mentorę ir mano pagrindiniu tikslu tapo siekis padėti kitam žmogui atskleisti jo unikalius talentus.

Mano tikslas nėra išgydyti pas mane atėjusį žmogų, nes aš nemanau, kad jis yra ligonis, aš priimu jo vientisumą ir integralumą. Aš neturiu tikslo pakeisti žmogaus mąstymo, nes būtent jo išskirtinis mąstymas ir daro jį unikaliu. Mano tikslas yra būti šalia to žmogaus ir paremti jį, pasidalinant savo patirtimis, tačiau neperimant atsakomybės už vykstančius procesus.

„Aš tik eisiu šalia, per tavo Tamsą tol, kol tu išvysi Šviesą savo viduje“ (nežinomas autorius)

Mūsų bendru tikslu mentorystėje tampa mėgavimasis organiškai vykstančiu procesu, be poreikio koncentruotis į galutinius rezultatus ir juos kontroliuoti. Kad šis procesas vyktų sklandžiai, būtinas abipusis pasitikėjimas.

Pilnatvės gyvenimo projektą „38 žingsnių kelionė su Lokiu“ sudaro sąmoningumo ugdymo gairės, kurios apjungia asmenines patirtis, sutelktos minties būsenos teoriją ir praktinius įrankius ritualams, kurie pasitarnauja harmoningų santykių su asmenine gerove sukūrimui.

Prašau, nesikreipk į mane, jei dar nesi pasiruošusi sulėtėti, apkabinti savo šešėlio bei pasišvęsti sakraliam vidiniam darbui – pasėti meilės sėklas ir suteikti laiko ir visas reikalingas sąlygas toms sėkloms sudygti ir išaugti į kažką didingą.