Įkūnyk savo tikslą

Atėjo laikas apsisprendimui. Ką tu veiki? Kur tu gyveni? Kokiuose santykiuose tu esi?

Rūta Lenkauskienė

8/26/20220 min read

Atėjo laikas apsisprendimui.

Kur tu gyveni?

Ką tu veiki?

Kokiuose santykiuose tu esi? Ar tie santykiai teisingi?

Ar teka tavo vandenys?

Kur žydi tavo sodas?

Atėjo laikas išsakyti savo Tiesą, suburti bendruomenę, elgtis su visais meiliai.

Ir nebeieškoti sau lyderio išorėje.

Šis laikas gali būti tobulas!

Upės tėkmė dabar ypač srauni, ji tokia greita, kad daugelis gali išsigąsti.

Jie stengsis likti krante, jie jausis plėšomi į gabalus ir skendės gilioje kančioje.

Kaip tik dabar upė turi aiškią kryptį,

Protėviai liepia mums pasileisti, atsispirti nuo kranto į patį upės vidurį, plačiai atmerkti akis ir galvas laikyti virš vandens.

Stebėk, kas plaukia su tavimi ir švesk!

Šiuo svarbiu metu nieko nepriimk asmeniškai, nes būtent dabar vyksta pats aukščiausias dvasinis augimas.

Vienišos lokės era pasibaigė. Burkis. Ištrink žodį "kova" iš savo žodymo.

Viskas, ką mes šiuo metu atliekame, yra sakralu, taigi, kviečiu švęsti!

Mes esame tos, kurios ilgai laukė ir sulaukė.

Pagal Hopi Elders Prophesy, vertimas Rūtos Lenkauskienės

Fotografija: Kristinos Jasudaitės

Kviečiu pradėti savo stebuklingo gyvenimo kelionę su Mėnulio Jaunaties energija, stojančia rugpjūčio 27d. 9:15 Mergelės ženkle. Tai 30 -oji Mėnulio kalendoriaus diena, kuri būna ne kiekvieną mėnesį, o jos simbolis - Gulbė. Ši diena - aukščiausios meilės ir susiliejimo su Pasauline dvasia diena, aukščiausios kosminės meilės simbolis.

Mėnulis Jaunatyje bus - Mergelės 4 laipsnyje, kurio simbolis, pagal Sabos simbolių knygą yra: juodi ir balti vaikai laimingai žaidžia kartu.

Socialinių ir kultūrinių nuostatų nugalėjimas. Laisvė nuo visų polinkių, kuriuos žmogui įskiepijo jo gimtoji socialinė klasė arba kultūra. Tokia yra sąlyga, norint eiti didžiuoju sąmonės Keliu. Universalios Brolybės idėja slypi visuose dvasiniuose mokymuose, nes visi jie yra Vieno Medžio šakos. Tai nereiškia, kad rasių skirtumai neegzistuoja, bet tie skirtumai turi tik funkcinę reikšmę prisitaikant prie gyvenimo sąlygų Žemėje. Kiekviena žmogiškoji būtybė turi būti priimama kaip Dievo vaikas, žmonijos atstovas. Toks požiūris bet kokiai žmonių grupei dovanoja brolybės jausmą.

Šaltinis: L.Stonkutė "360 laipsnių misterija"

Pagal sinchroniškumo principą, visos visatos jėgos palydi Žmogų į naują jo gyvenimo kelio etapą. Kiekvienas Žemės gyventojas keliauja savo kelionę. "Lokių" bendruomenė pradeda savo naują etapą, kuris vadinasi "38 Lokio žingsniai" susitikimu rugsėjo 22d.

Rugsėjo 23, 24, 25 dienomis, jau tradiciškai pasitinkame Rudens Lygiadienį, kuris yra svarbus atskaitos taškas visos Žemės žmonėms: uždarome šviesųjį, karštąjį, yang energijos laikotarpį ir atveriame duris yin pradui - sakraliam moteriškumui, kuris panardina į tamsą, kurioje slypi išminties Šviesa.