Kokią naudą gausi, kai pasirinksi dr.Bacho žiedų terapijos studijas?

Šiame tekste rasi atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus

Rūta Strazdaitė Lenkauskienė

2/19/20242 min read

· Pirmiausia – tai investicija į savęs pažinimą ir ugdymą, kurios grąža – puiki psichologinė sveikata.

· Antra – tai paprastas įrankis, padėsiantis padaryti sprendimus sunkiose gyvenimiškose situacijose.

· Trečia – savo neigiamų emocinių būsenų atpažinimas ir priežasčių išsiaiškinimas, apjungiant unikalias metodines priemones, suteiks tau pasitikėjimo savimi ir sugrąžins tavo asmeninę galią.

· Ketvirta – susigrąžinta savivertė ir asmeninė atsakomybė už visus procesus, leis tau susitelkti į tavo svajonės įgyvendinimą bet kurioje srityje.

· Penkta – puiki psichinė sveikata veda į gerą fizinę sveikatą, kuri yra pilnatve užpildyto gyvenimo pagrindas ir daugelio žmonių siekis.

Labai dažnai gaunu klausimus: „ Ar išklausiusi šį kursą gausiu teisę gydyti kitus? Ar bus išduodamas sertifikatas? Ką man suteiks šis sertifikatas?“

Atsakysiu terapijos autoriaus dr.Bacho žodžiais, kurie tapo jo knygos pavadinimu: „pirmiausia išsigydyk pats ir išsiaiškink savo negalavimų priežastis.“

Bene didžiausia žmogaus klaida yra ta, kad jis nori gydyti kitą, kitus ir visą pasaulį, pats neišsprendęs savo problemų. Pažintinis dr. Bacho žiedų terapijos kursas atveria duris į emocijų pažinimo pasaulį – tik išmokęs įvardinti tai, ką jaučia, žmogus žengia pirmąjį žingsnį gijimo link.

Gyvenimo paradoksas yra tame, kad kiekvienas iš mūsų turime savo šešėlinę pusę, kuri, pasak psichoterapeuto K.G.Jungo, yra neatskiriama mūsų sielos dalis ir ji nori gyventi. Kiekvienas iš mūsų, turėdami savo unikalų šešėlį, skleidžiame tam šešėliui būdingas vibracijas, tokiu būdu, lyg magnetu, pritraukdami panašius žmones ir situacijas. K.G.Jungas tyrinėjo šį reiškinį ir pavadino jį „sužeisto gyduolio archetipu“.

Analitikas (psichologas, mentorius, koučęris – bet kuris asmuo, dirbantis šiose srityse, kaip pagalbos teikėjas) privalo mokytis visą gyvenimą. Tai jo asmeninė žaizda suteikia jam galios gydyti savo paciento žaizdą. Tik tuomet, kai „sužeistas gyduolis“ išsigydo savo paties žaizdą, per savo patirtis, jis gali padėti savo pacientui (klientui) gyti. Kiekvienas gyduolis pritraukia tokius pacientus, kurie rodo jam jo žaizdą. Gijimo procese visuomet naudą gauna abu.“ ( Carl Jung, CW 16,para.239)

Taigi, pati didžiausia NAUDA, pradėjus studijuoti dr.Bacho žiedų terapiją, yra:

· gebėjimas ATPAŽINTI savo emocines žaizdas,

· ATJAUTA SAU – leidimas būti savo sunkioms emocijoms ir jausmams,

· SAVĘS PRIĖMIMAS - be poreikio neigti savo sunkius jausmus, vertinti ir kaltinti save, jausti gėdos jausmą.

· Leidimas sau ŠVELNIAI eiti per pokyčius. Ne atsitiktinai projektas, kurį sukūriau prieš dešimtmetį vadinasi „drugelio efektas“, kai milžiniški pokyčiai vyksta taip, lyg mostelėtų sparnu drugelis, tačiau „efektas“ visada yra!

· Keliaujant per kiekvieno žmogaus asmeninį procesą, gyvybiškai svarbus yra PALAIKYMAS, kuris visuomet suteikiamas asmeniškai iš mano pusės ir grupės viduje.

· Klausydamasis ir kalbėdamas apie tai, kas aktualu, NAUDĄ gauna kiekvienas dalyvis.

Kursas, kuris jau prasidėjo vasario 12d., vyksta mažoje grupėje, kurioje užtikrinamas didžiausias dėmesys kiekvienam dalyviui bei praktikuojama atjauta sau – tai išbuvimas su visais sunkiais jausmais, be vertinimo ir teisimo.

Jeigu šiuo metu patiri kokias nors problemas ir ieškai jų sprendimo būdų, kviečiu susisiekti su manimi neįpareigojančiam pokalbiui, kurio metu išsiaiškinsime tavo poreikius.